Zaterdag 4 juni en zondag 5 juni 2022, Pinksterweekend, verandert ons mooie Recreatieplas Kotermeerstal in Dedemsvaart Natuurlijk, een tweedaags familiefestival.

Verhoging verkeersveiligheid
In verband met de veiligheid en doorstroming van het verkeer gaan wij, met toestemming van de gemeente en de politie, een gedeeltelijke parkeerverbod  instellen aan de Nieuwewijk. Het parkeerverbod geldt vanaf kruising Nieuwewijk/Mien Ruyslaan tot aan de splitsing Nieuwewijk/Oostwijk, aan één zijde van de weg. Voor de Oostwijk geldt vanaf de splitsing Nieuwewijk/Oostwijk  tot aan de van Rooijens Hoofdwijk een algeheel stopverbod. Hiervoor vragen wij uw medewerking.

Kom op de fiets
Er worden twee grote fietsenstallingen gecreëerd bij Zwembad de Kiefer en de hondenuitlaatstrook aan de noordzijde van de Kotermeerstal. Bezoekers uit de omgeving van Dedemsvaart wordt gevraagd om op de fiets naar het festival te komen. De fietsen kunnen gratis gestald worden op de genoemde fietsstallingen.
Kijk op de website voor het plattegrond en de parkeerplekken. 

Tijdens opbouw/afbouw geen toegang tot de Kotermeerstal
In verband met veiligheid tijdens het opbouwen zal de Kotermeerstal van woensdag 1 juni t/m vrijdag 3 juni  en maandag 6 juni worden afgesloten. Dit betekent dat u niet op de Kotermeerstal kunt wandelen. Verzoeke hiermee rekening te houden.

Geluid
De geluidsregeling zal plaatsvinden volgens de door de gemeente opgelegde normen. Tijdens het festival staan de luidsprekers zo opgesteld dat er voor u zo min mogelijk geluidsoverlast zal zijn. De organisatie realiseert zich dat, ondanks de inspanningen, het evenement overlast voor inwoners kan veroorzaken. Zij vraagt daar begrip voor. Dedemsvaart Natuurlijk Festival beperkt zich tot 2 dagen per jaar en is goede reclame voor Dedemsvaart, terwijl het voor de duizenden bezoekers onvergetelijke dagen zijn.

Medewerking gevraagd
Wij vragen u om op zaterdag 4 juni en/of zondag 5 juni 2022 vóór 09.00 uur uw voertuig(en) op uw oprit of bij de Zwembad de Kiefer te parkeren. Uiteraard kunt u uw auto ophalen wanneer u wilt. Ook kan het zijn dat u die dag enige hinder ondervindt van overige (geparkeerde) auto’s.

Problemen?
Mochten er, ondanks alle voorzorgen, bijzonderheden zijn kunt u dit melden bij de beveiligingsmedewerker bij de ingang van het terrein. Als het gaat om verkeersproblemen en voor andere problemen kunt u de organisatie bereiken via info@stichtinghollandstalent.nl