Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is van groot belang, vanwege het tegengaan van klimaatverandering. Om de gestelde doelen te behalen moeten wij allemaal onze schouders eronder zetten.

Dedemsvaart Natuurlijk Festival wil hier een bijdrage aan leveren door, samen met organisaties en overheden, door de bewustwording van onze bezoekers vergroten.

Wat gaan wij doen?
Wij gaan ongeveer 5000 m2 van de familieweide inrichten als duurzaamheids-area. Hier gaan wij onze bezoekers meer informeren over duurzaamheid en recycling; hoe kunnen we onze afvalberg verkleinen en hoe werkt de afvalcirculatie? Wat kunnen wij zelf doen aan duurzaamheid, of misschien laten? Kortom, hoe kunnen wij bewust(er) kopen, eten & drinken, wonen en reizen. Om antwoordt te geven op al deze vragen zoeken wij organisaties, bedrijven en overheden om mee te doen aan de volgende onderwerpen:

Duurzaam wonen
Duurzaam je huis verbouwen
Energie besparen
Energie opwekken
Gasvrij wonen
Circulaire economie
Afval circulatie
Zuinig vervoer
Duurzaam eten
Sociale duurzaamheid (zo lang mogelijk thuis blijven wonen)
De voordelen van lokaal kopen

Wij zijn momenteel bezig op diverse partijen ‘on board’ te krijgen om mee te doen. Afvalverwerkingsbedrijf ROVA, Biocentrale Brouwers B.V., de energiecoaches van gemeente Hardenberg  en Transscope voertuigsytemen B.V. heben hun medewerking al toegezegd.

Het lijkt ons, voor alle partijen, ook een mooie kans om in één keer veel mensen te bereiken om zo de duurzame boodschap over te brengen.

Wil je meedoen of wil je nadere informatie?
Stuur dan gerust een mail naar duurzaam@stichtinghollandstalent.nl